Giờ trong tuần

Date Time
Thứ Hai 08:00AM - 05:00PM
Thứ Ba 08:00AM - 05:00PM
Thứ Tư 08:00AM - 05:00PM
Thứ Năm 08:00AM - 05:00PM
Thứ Sáu 08:00AM - 04:00PM

Giờ cuối tuần

Date Time
Thứ Bảy Không có sẵn
Chủ Nhật Không có sẵn